Informacje prawne

Prawa autorskie:
Nazwy oraz logo pojawiające się na tej stronie są zarejestrowanymi przez SAINT-GOBAIN AUTOVER lub społeczności Grupy znakami towarowymi. Wyżej wymienione marki nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela danego znaku.

Wszystkie zamieszczone informacje mogą być pobierane, kopiowane oraz drukowane tylko:

• pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie do celów
   prywatnych
• bez możliwości modyfikowania i przetwarzania
• po uzyskaniu odpowiedniej zgody

Powielanie i rozpowszechnianie podanych informacji bez pisemnej zgody SAINT-GOBAIN AUTOVER jest surowo zabronione.
Odpowiedzialność:
SAINT-GOBAIN AUTOVER nie ponosi odpowiedzialności za użycie zamieszczonych na tej stronie informacji.
SAINT-GOBAIN AUTOVER nie jest odpowiedzialne za dokładność, pomyłki czy braki w zawartości tej strony. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za użycie tych informacji.
SAINT-GOBAIN AUTOVER zastrzega sobie prawo do modyfikowania strony poprzez jej uaktualnianie. SAINT-GOBAIN AUTOVER nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z informacji zawartych na tej stronie..

Użytkownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji zawartych na tej stronie oraz niepublikowania za jej pośrednictwem nielegalnych danych, niezgodnych z prawem lub obraźliwych pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
Zewnętrzne strony Grupy SAINT-GOBAIN AUTOVER, których linki znajdują się w tekście, nie są kontrolowane przez SAINT-GOBAIN AUTOVER i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za użycie tych informacji.
Ważne: Wysyłane do nas drogą internetową wiadomości mogą zostać przechwycone w sieci. Dopóki wiadomości te nie dotrą do nas ich poufność nie może być zagwarantowana.