Polityka prywatności

Saint-Gobain Autover zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników strony. To oświadczenie wyszczególnia czynności, jakie podejmujemy, aby chronić dane osobowe użytkowników naszych stron internetowych. Opisuje ono, jakie dane osobowe zbieramy, do jakich celów możemy ich użyć i w jaki sposób użytkownicy strony mogą o tym decydować. Objaśniamy także kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych oraz prawo użytkowników do wglądu i zmiany tych informacji. Odwiedzając naszą stronę użytkownik wyraża zgodę na praktykę zbierania danych osobowych i zastosowania ich w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu.

Zbieranie danych
Informacje uzyskiwane są bezpośrednio od użytkowników. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej należącej do Saint-Gobain Autover bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Są jednak strony, na których możemy poprosić o podanie takich danych w celu świadczenia przez nas usług lub do przeprowadzenia wymaganych transakcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
• dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;
• informacje o firmie i stanowisku;
• zgodę na otrzymywanie ofert i materiałów marketingowych drogą mailową;
• danie niezbędne do rozliczeń finansowych (np. nr karty kredytowej / konta bankowego);
• informacje, takie jak narodowość i kraj zamieszkania, które pozwalają nam ustalić odpowiednie przepisy prawne dotyczące kontroli eksportu oraz technologii;
• informacje wykorzystywane do dostosowywania i ułatwiania korzystania z naszych stron internetowych, w tym login i informacje techniczne;
• zapytania i zamówienia na nasze produkty i usługi;
• informacje, które pomagają nam w identyfikacji produktów i usług, które najlepiej spełniają wymagania odbiorców;
• Informacje zwrotne i uwagi dotyczące naszych stron internetowych, produktów i usług; Podanie powyższych informacji nie jest obowiązkowe, jednakże ich brak może spowodować, że nie będziemy w stanie dostarczyć żądanej usługi lub zakończyć transakcji.

Informacje zbierane automatycznie
Zbieramy informacje dotyczące wizyt na naszych witrynach: obejrzane strony, liczby przesłanych bajtów, kliknięcia w odnośniki, pobrane pliki i inne działania podjęte na stronach Saint-Gobain. Zbieramy również pewne standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do każdej odwiedzanej witryny, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, jej możliwości i język, system operacyjny, czas i data obecności na stronie oraz adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie na stronę Saint-Gobain. Dostęp o tych informacji zapewnia użytkownikowi anonimowość.

Wykorzystanie informacji
Usługi i transakcje
Możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług lub przeprowadzenia żądanych transakcji, takich jak: dostarczenie informacji na temat produktów i usług Saint-Gobain Autover, odpowiedzi na zapytanie użytkownika, ułatwienie korzystania z naszych stron internetowych itp. W celu zapewnienia Państwu spójnego procesu obsługi ze strony Saint-Gobain Autover, informacje zebrane za pośrednictwem naszych stron internetowych mogą być połączone z informacjami, które zbieramy za pomocą innych środków.

Usprawnianie stron internetowych
Możemy wykorzystać dane osobowe w celu usprawnienia naszych stron internetowych oraz powiązanych z nimi produktów lub usług, lub w celu ułatwienia korzystania z naszych witryn poprzez wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych lub poprzez dostosowanie tych stron do określonych preferencji i zainteresowań.

Komunikacja
Po udzieleniu zgody przez użytkownika, możemy korzystać z danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych do informowania o produktach lub usługach dostępnych w Saint-Gobain Autover. Podczas gromadzenia danych, które mogą zostać wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w celu zaprezentowania informacji o naszych produktach lub usługach, zawsze pytamy o zgodę na dostarczanie tego typu informacji. Ponadto, w każdym komunikacie e-mail zaznaczamy możliwość rezygnacji z ich otrzymywania. Rezygnacja oznacza usunięcie użytkownika z odpowiedniej listy.

Wykorzystanie plików cookies i web beacons
Cookies (ciasteczka) to małe pliki, które strony internetowe zapisują w pamięci przeglądarki lub na dysku twardym. Możemy wykorzystać je do: śledzenia liczby odwiedzin na naszych stronach, analizy i określenia liczby użytkowników (w tym skuteczności reklamy internetowej), do przechowywania informacji dotyczących preferencji użytkowników i danych technicznych przydatnych do interakcji z naszymi witrynami. Możemy używać plików cookie do przechowywania ID użytkownika, elementów profilu użytkownika, aby ułatwić poruszanie się po naszych stronach internetowych (w szczególności w związku z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień) oraz inne informacje przydatne w administrowaniu sesją. Ciasteczka sesji są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik na możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies automatycznie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucać pliki cookies lub informować użytkownika, kiedy piki te są umieszczane na komputerze. Jeśli użytkownik wybierze odrzucanie ciasteczek, może to spowodować niepełną funkcjonalność witryn Saint-Gobain Autover lub innych odwiedzanych stron. Nasze strony mogą również zawierać elektroniczne obrazy znane, jako web beacons - czasem nazywane gifami jednopikselowymi - które pozwalają nam policzyć liczbę użytkowników odwiedzających te strony. Możemy załączać web beacons także do e-maili promocyjnych czy newsletterów w celu ustalenia czy wiadomości te zostały otwarte i przeczytane przez odbiorcę.

Ujawnienie danych osobowych
Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, dane osobowe dostarczenie do Saint-Gobain Autover poprzez nasze strony internetowe nie będą udostępniane poza Saint-Gobain Autover bez zgody użytkownika.

Ujawnienie danych usługodawcom
Saint-Gobain Autover zawiera umowy z innymi firmami w celu świadczenia przez nie usług w naszym imieniu, takich jak hosting stron internetowych, wysyłanie informacji, przetwarzanie transakcji i analizowanie naszych stron internetowych. Zapewniamy tym firmom tylko te elementy danych osobowych, których potrzebują one, aby dostarczyć zamówione przez nas usługi. Firmy i ich pracownicy nie mogą używać otrzymanych danych do żadnych innych celów..

Ujawnienie danych w związku z transakcjami
W związku z niektórymi transakcjami możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Państwa dane osobowe instytucjom finansowym, instytucjom rządowym, przewoźnikom lub usługodawcom pocztowym biorącym udział w realizacji zamówień.

Ujawnienie informacji w związku z zakupem lub zbyciem
Mogą wystąpić okoliczności, w których z powodów strategicznych lub z innych powodów biznesowych Saint-Gobain Autover zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować przedsiębiorstwa w niektórych krajach. Taka transakcja może obejmować ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymanie ich od sprzedających. Praktyką Saint-Gobain Autover jest poszukiwanie i zapewnienie odpowiedniej ochrony danych w tego typu transakcjach.

Ujawnienie z innych powodów
Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub procedurami prawnymi dotyczącymi nas, aby chronić i bronić naszych praw lub własności, lub w nagłych przypadkach do ochrony bezpieczeństwa osobistego jakiejkolwiek osoby.

Bezpieczeństwo
Saint-Gobain Autover jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Korzystamy z wielu technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład, możemy przechowywać dane osobowe w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w obiektach, do których dostęp jest ograniczony.

Przeglądanie danych osobowych
W niektórych przypadkach, użytkownik możne przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe podane przez niego na naszych stronach internetowych, przechodząc do strony, na której tych danych dostarczył. We wszystkich przypadkach użytkownik może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu i aktualizacji swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub wystąpić z prośbą do Saint-Gobain Autover o zaprzestanie ich używania. Możemy podjąć kroki w celu sprawdzenia tożsamości przed przekazaniem dostępu do danych osobowych. Użytkownicy mogą pomóc nam utrzymywać dokładność informacji, powiadamiając nas o wszelkich zmianach adresu do korespondencji, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Zgoda na międzynarodowe transfery danych osobowych
Dane osobowe zbierane poprzez nasze strony internetowe mogą zostać przesłanie do innego kraju (po wskazaniu go przez użytkownika) lub do jakiegokolwiek innego kraju, w którym Saint-Gobain Autover utrzymuje swoje oddziały. Możemy również przechowywać i przetwarzać informacje tam zawarte. Mimo, że przepisy, które chronią dane osobowe w tych krajach mogą się różnić od prawa w kraju użytkownika, podejmiemy stosowne kroki, aby zapewnić, że prywatność jest chroniona. Korzystając z naszych stron internetowych i przekazując nam swoje dane, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie tych danych poza granice swojego kraju.

Dzieci
Saint-Gobain Autover świadomie nie zbiera informacji od dzieci, ani nie kieruje swoich strony internetowych do osób niepełnoletnich.

Przekierowanie do innych stron
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, np. należących do organizacji zawodowych, rządowych czy innych publikacji. Mogą również pojawić się odnośniki do dostawców zewnętrznych, organizujących i zarządzających szkoleniami i treningami on-line. Mimo że dokładamy wszelkich starań by linkować tylko do stron, które podzielają nasze wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki treści, bezpieczeństwa lub ochrony prywatności stosowanych na innych stronach.

Egzekwowanie tych zasad zachowania poufności
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego oświadczenia lub naszej obsługi powierzonych nam danych osobowych, prosimy o kontakt. Zobowiązujemy się do szybkiego wyjaśnienia wątpliwości i dążenia do osiągnięcia w pełni satysfakcjonującego rozwiązania.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o poufności
Saint-Gobain Autover może okresowo aktualizować powyższe zasady zachowania poufności informacji. Gdy to zrobimy, umieścimy informację o aktualizacji wraz z datą na górze i na dole oświadczenia. Każda zmiana tej polityki prywatności, polegająca na rozszerzeniu udostępniania lub wykorzystywania danych osobowych będzie wymagała Państwa zgody.